Vesistökunnostuksiin apua ja mahdollisuuksia rahoitukseen

Ympäristöministeriön kärkihankerahoituksesta voi saada rahoitusta esimerkiksi ravinteiden ja haitallisten aineiden vesistökuormituksen vähentämiseen ja laaja-alaisten, vesistö- tai valuma-aluekohtaisten hankkeiden toteuttamiseen. Hakijana voi olla esim. kunta, ELY, oppilaitos, yritys, yhdistys, osakaskunta jne., monenlaiset konsortiot myös mahdollisia.

Hallituksen kärkihankkeilla vesistöt kuntoon -tilaisuuden esitelmät löytyvät: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/Hallituksen_karkihankkeilla_vesistot_kun(41557

Juuri nyt on meneillään (haku päättyy 14.7.2017) sinisenbiotalouden kärkihankerahoituksen haku, josta lisätietoa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sinisen-biotalouden-haku#.WSuw1FX

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta löytyy lisätietoa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma;jsessionid=746018D302EF5CC12B9CC51462CA3381?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14249#.WTpBycuwepo Yllä olevan linkin takaa löytyy tietoa myös ilmaisesta hankesuunnittelun tuesta.


ELY-keskukset voivat myöntää harkinnanvaraisia avustuksia (MMM:n ja YM:n määräraha vesistötoimenpiteen avustamiseksi). Edellytyksenä ELY-keskuksen avustukselle ovat: 1. Kustannukset ovat kohtuulliset saavutettaviin hyötyihin nähden. 2. Avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä. 3. Hanke edistää vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä, hyvän tilan saavuttamista sekä monimuotoisuutta. Haku vuoden 2018 avustuksista päättyy marraskuussa 2017.  Hakemus lähetetään alueen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai postitse. Hakemukset käsitellään ja esitellään ministeriölle talven aikana. Päätökset lähetetään hakijalle kesäkuun (2018) loppuun mennessä. Lisätietoa löytyy: http://elykeskus.fi/web/ely/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin#.WTf0Q8uwepq HUOM! Etelä-Pohjanmaan ELY:n hakemuksesta ei ole vielä verkkoversiota. Hakemuksen saa pyytämällä ELY-keskukselta TAI internetistä: (Google: ”vesistökunnostustoimenpiteen avustushakemus”)


Kolmen VYYHTI-hankkeessa avustetaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijoita kuormituksen vähentämis- ja kunnostustoimenpiteiden valinnassa, suunnittelussa ja tarvittavassa ilmoitus- tai lupamenettelyssä. Hanke avustaa myös rahoitusjärjestelyissä, toimenpiteiden toteutuksessa ja vaikutusten seurannassa. Hankkeesta löytyy lisätietoa: https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/3vyyhti/


Lisää rahoitusmahdollisuuksia erilaisiin vesistöjen kunnostushankkeisiin löytyy http://rahatpintaan.fi/  sivustolta. Sivustolle on koottu tietoa erilaisten vesistöhankkeiden rahoitusmahdollisuuksista ja sivuston kautta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita. Lisäksi, jos tarvitsette asiantuntija-apua tai rahoitusta vesienhoitoon, mutta et tiedä mistä aloitta, voit käyttää sivuston ota yhteyttä -lomaketta ja kysymykseen etsitään oikea vastaaja.


Rahoitusta on mahdollista saada myös Leaderin kautta. Aktion Österbotten r.f:n Kustaktiongruppen voi myöntää tukea kalastuselinkeinoa edistäviin hankkeisiin. Lisää tietoa löydät: http://aktion.fi/kag/

Annonser