Ny samarbetsgrupp för vatten- och havsvård

Den nya samarbetsgruppen för vatten- och havsvård hade sitt första möte 31 oktober i Karleby. Karleby Vatten fungerade som värd för mötet som avslutades med ett besök på Karleby vattens biogasanläggning och avloppsreningsverk i Hopeakivenlahti.

Det här är tredje gången en samarbetsgrupp för vatten- och havsvård utses i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Samarbetsgruppen består av representanter från centrala aktörer för vattenvård och vattenanvändning i regionen, bl.a. torvindustri, fiskeri, landskapsförbunden, naturföreningar, jord- och skogsbruksorganisationer.

På mötet behandlades bl.a. gruppens sammansättning och arbetsprinciper, samt tidtabellen för vatten- och havsvården 2016-2018. Förslaget att samarbetsgruppen ska hålla sina möten med någon av medlemsorganisationerna som värd godkändes. Samtidigt blir deltagarna bekanta med de olika organisationerna och deras sätt att arbeta för vatten- och havsvården. Deltagarna önskade också få mer information om pågående och kommande projekt, samt finansieringsmöjligheter. Protokoll från samarbetsgruppens möten kommer att publiceras på webbsidan Samarbetsgruppen för vatten- och havsvård.

kokkolan-vesi-oktober-2016

Besök på reningsverksanläggningen i Hopeakivenlahti i Karleby